Политика за поверителност и ползване на „бисквитки“

Политика за използване на бисквитки

Тази политика се отнася до бисквитките на Интернет магазина www.multismile.eu

Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са файлове с информация, включващи неограничено текстово съдържание, които се съхраняват в компютрите на потребителя с цел подобряване работата със съответния уебсайт. Тези файлове позволяват потребителят да бъде разпознат и уебсайтът да бъде адаптиран спрямо неговите предпочитания. Бисквитките обикновено съдържат името на уебсайта, към който принадлежат, времето, за което се съхраняват на компютъра на потребителя, и уникален номер.

За какво се използват бисквитките?

Бисквитките се използват за адаптиране съдържанието на уебсайтa към предпочитанията на индивидуалния потребител и оптимизиране работата с определения уебсайт. Използват се още за изготвянето на анонимна обща статистика, която ни помага да разберем как потребителят работи с уебсайтовете, което помага за подобряването на тяхната структура и съдържание, като в същото време няма достъп до личната потребителска информация.

Какви бисквитки използваме?

Използват се два вида бисквитки – временни и фиксирани. Първите са временни файлове, които се генерират в компютъра на потребителя, докато той не излезе от уебсайта или не затвори използваното от него приложение (уеб браузър). Фиксираните файлове остават в компютъра на потребителя за време, определено в параметрите на бисквитките, или докато не бъдат изтрити ръчно от потребителя.

Използваните от Multismile бисквитки са конфигурирани от самия уебсайт, когато го посещавате, и те могат да бъдат разчетени единствено от нeгo.

Бисквитки, използвани от партньори на оператор на един уебсайт, включително и без ограничение, потребителите на уебсайта са обект на техни собствени политики за поверителност.

Съдържат ли бисквитките лична информация?

Личната информация, която се акумулира чрез бисквитките, може да бъде използвана само за извършване на определени операции за потребителя. Такава информация се криптира по начин, който прави достъпа до нея от неоторизирани лица невъзможен.

Изтриване на бисквитки

По правило приложенията, използвани за сърфиране в уебсайтове, позволяват запазването на бисквитки по подразбиране. Тази настройка може да бъде променена така, че автоматичното запаметяване на бисквитки да бъде блокирано в уеб браузъра или потребителят да бъде информиран всеки път, преди бисквитките да бъдат запаметени на компютъра. Детайлна информация за различните начини за работа с бисквитки може да бъде открита в настройките на приложението (уеб браузъра).

Ограничаването на бисквитките може да се отрази на някои функционалности на уебсайта.

Всички съвременни браузъри предлагат възможността за промяна на настройките на бисквитките. Тези настройки се намират по принцип в „опции“ или в менюто „предпочитани“ на твоя браузър. За да откриеш тези настройки, може да използваш също така и стъпките по-долу или да използваш опцията „помощ“ на браузъра си за повече детайли.

Cookie settings in Internet Explorer

Cookie settings in Firefox

Cookie settings in Chrome

Cookie settings in Safari

за настройка на бисквитките от трети лица можеш да използваш този уебсайт:

http://www.youronlinechoices.com/bg/

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФАЙЛОВЕ „БИСКВИТКИ“ (COOKIES)
НА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА MULTISMILE.EU

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1. Настоящата политика за поверителност на Интернет магазина (наричана по нататък: „Политика“) има информационен характер, което означава, че тя не е задължителен източник на задължения за Клиентите на интернет магазина.

1.2. Личните данни на Клиента се обработват в съответствие със Закона за защита на личните данни), (наричан по-долу: „Закон за защита на личните данни“) и Закона за предоставяне на услуги по електронен път. Лични данни представляват данните, упоменати в Чл. 2. от Закона за защита на личните данни (наричани по-долу: „Лични данни“);

1.3. Администраторът полага специални грижи за опазване интереса на предоставилите данните си лица и специално гарантира, че събираните данни се обработват съгласно закона; събират се за конкретни, в съответствие със закона цели и не се предоставят за по-нататъшна обработка в разрив с тези цели; съответно правилно и адекватно по отношение на целите, за които се обработват и съхраняват във форма, позволяваща идентифицирането на лицата, за които се отнасят, не по – дълго от времето необходимо за постигане целта на тяхната обработка.

1.4. Всички думи, изрази и съкращения, използвани в настоящия сайт, и изписани с голяма буква (напр. Продавач, Интернет магазин, Електронна услуга) трябва да се разбират в съответствие с дефиницията им, определена в Общите условия на Интернет магазина, достъпен на сайта на Интернет магазина multismile.eu.

1.5. Както е посочено в самото начало, осъзнавайки голямото значение на поверителността на данните на Клиентите, Администраторът защитава не само посетителите на Интернет магазина, но също и Клиентите, които желаят да споделят Личните си данни чрез използване на други комуникационни канали, като например:

a. интернет страницата https://www.facebook.com и всякакви други сайтове или маркирани под марката Facebook (включително поддомейни, международни версии, приспособления и мобилни версии), чиито правила се основават на нормативните актове посочени на https://www.facebook.com/legal/terms, доставени съответно от Facebook Inc. или Facebook Ireland Limited („Facebook Услуга“), включително с помощта на:

б. функцията на Facebook Lead Ads, насочена към директен маркетинг на собствени продукти или услуги на Администратора

в. Правила за опазване и използване на Лични данни от страна на Facebook, които можете да намерите на сайта https://www.facebook.com/policy.php. Администраторът не оказва никакво влияние върху съдържанието на законовите разпоредби използвани от Facebook, включително засягащи Личните данни.

г. приложения, които позволяват на Администратора да организира в рамките на Facebook рекламни кампании, включително конкурси.

д. Интернет страницата https://www.google.com/и всякакви други сайтове или маркирани под марката Google (включително поддомейни, международни версии, приспособления и мобилни версии), чиито правила се основават на нормативните актове посочени на https://www.google.com/policies/privacy/.

2. ЦЕЛ И ОБЕМ НА СЪБИРАНИТЕ ДАННИ И ПОЛУЧАТЕЛИ НА ДАННИТЕ

2.1. Всеки път целта, обемът и получателите на данните, обработвани от Администратора, произтича от действията, предприети от Клиента в Интернет магазина. Например, ако Клиентът при заявка на Поръчка избере лично да получи поръчката, вместо по куриер, то неговите Лични данни ще бъдат обработени с цел сключване и реализиране на Договор за покупко – продажба, но няма да бъдат предоставени на превозвача, който реализира пратката по поръчка на Администратора.

2.2. Позволени цели за събиране на лични данни на Клиентите от страна на Администратора:

a.сключване и реализиране на Договор за покупко – продажба или Договор за предоставяне на Електронни услуги (напр. Профил).

б.директен маркетинг на собствени продукти или услуги на Администратора.

2.3. За други цели Личните данни на Клиента могат да се обработват въз основа на доброволно дадено съгласие или според действащите законови разпоредби.

2.4. Възможни получатели на личните данни на Клиента:

a.За Клиент, който ползва в Интернет магазина опцията: пощенска или куриерска доставка на пратката, Администраторът предоставя събраните лични данни на Клиента на избрания превозвач или посредник, реализиращ пратката по нареждане на Администратора.

б.За Клиент, който ползва в Интернет магазина начина за плащане по електронен път или с разплащателна карта, Администраторът предоставя събраните лични данни на Клиента на избрания оператор, обслужващ гореспоменатите плащания в Интернет магазина.

2.5. Администраторът може да обработва следните лични данни на Клиентите:

a. които ползват Интернет магазина: име и фамилия; имейл адрес; телефонен номер за контакт; адрес за доставка (улица, номер на блока, номер на апартамента, пощенски код, населено място, държава), адрес по местоживеене/адрес по регистрирана стопанска дейност/ седалище на фирма (ако е различен от адреса за доставка), номер на банкова сметка. За Клиенти, които не са Потребители (без Профил), Администраторът може да обработва допълнително името на фирмата и номера на данъчна идентификация (ЕГН или БУЛСТАТ) на Клиента.

б. които попълват данните във формуляра Facebook Lead Ads. Потребителят предава на Администратора всички посочени във формуляра Лични данни, които могат да включват: по: име, фамилия, имейл адрес, телефонен номер.

в. които попълват на данните, съдържащи се във формуляри за провеждане от Администратора рекламни кампании или конкурси във Facebook. Потребителят предават на Администратора всички посочени във формуляра Лични данни, които могат да включват: по: име, фамилия, адрес за кореспонденция, имейл адрес, телефонен номер.

2.6. Предоставянето на Лични данни от Клиента е доброволно, въпреки това необходимо за сключване и изпълнение на Договора за покупко- продажба, както и за разплащането.

2.7. Предоставянето на лични данни може да е наложително за сключване и реализиране на Договори за предоставяне на услуги. За всеки отделен случай обемът от необходими за сключването на съответния договор данни е посочен предварително в Интернет магазина, в рамките на други канали на комуникация с Клиенти или в Общите условия на магазина.

2.8. Основание за обработка на личните данни на Клиента е необходимостта от реализирането на договора, по която той е страна или предприемане по искане на Клиента на действия преди неговото сключване. За случаите на обработка на данни с цел директен маркетинг на собствени продукти или услуги на Администратора, основание за такава обработка е изпълнението на правно оправдани цели, осъществявани от Администратора (според чл. 23, ал. 4 от Закона за защита на личните данни за законово оправдана цел се счита директния маркетинг на собствени продукти или услуги на Администратора).

2.9. Администраторът може да обработва информацията за предпочитанията на Клиента, които понякога могат да имат характера на Лични данни, и са били предени на Администратора от Клиента доброволно, по-специално чрез функционалността на Интернет магазина, включително с цел да се ограничи размера на разглеждани продукти(напр. вид кремове) или се покаже определена категория (напр. кремове / маски / серуми).

3. ПРАВО НА КОНТРОЛ, ДОСТЪП ДО СЪДЪРЖАНИЕТО НА СОБСТВЕНИТЕ ДАННИ И ТЯХНОТО КОРИГИРАНЕ

3.1. Клиентът има право на достъп до съдържанието на своите лични данни и тяхното коригиране.

3.2. Всяко лице има възможност да упражнява правата си, произтичащи от Закона за защита на личните данни, по-специално: правото на достъп до собствени лични данни, правото да поиска актуализация, коригиране и изтриване, както и правото да подава възражения в случаите, предвидени в постановленията на упоменатия закон.

4. ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ

4.1. Администраторът има техническата възможност да общува с Клиента дистанционно (напр. електронно съобщение).

4.2. Търговска информация, свързана с дейността, извършвана от Администратора или субектите, които си сътрудничат с него, може да се изпраща единствено в съответствие с изразена воля на Клиента, и с цел реализиране на договор за предоставяне на услугата Бюлетин.

4.3. С цел реализиране на договор за предоставяне на услугата Бюлетин, личните данни могат да бъдат обработвани също и за маркетингови цели на продукти или услуги на трети страни, с които си сътрудничи Администратора.

5. ФАЙЛОВЕ „БИСКВИТКИ“ (COOKIES)

5.1. В Интернет магазина се използват файлове „бисквитки“ с цел да се осигурят на Клиента максимални удобства при използването на Интернет магазина, включително за статистически цели и за адаптиране към предпочитанията на Клиента на представяните рекламни съдържания, в това число и на партньорите и рекламодателите на Администратора. По време на влизанията на Клиента в Интернет магазина, автоматично могат да бъдат събирани данни за посещения, под формата на имена на домейни на интернет сайтове, от който клиентът е препратен на сайта на Интернет магазина, за вид браузър, за вид операционна система, за IP адрес, идентификатор на Клиента и други информации, предавани чрез протокола http. Допълнително Администраторът може да обработва експлоатационни данни или информация за локализиране на устройството, чрез което е осъществен достъпа до Интернет магазина.

5.2. Файловете тип „бисквитки“ са малки текстови информации, изпращани от сървъра и записвани от устройството на Клиента (обикновено на твърдия диск на компютъра или на мобилно устройство). В тях се съхранява информация, която може да е необходима за Интернет магазина, за да се нагоди към начина по който Клиентът използва сайта и да събира статистически данни Интернет магазина, например: кои сайтове са били посетени, какви елементи са взети, както и данни за имена на домейни – доставчици на интернет услуги или страната на произход на посетителя, като принципно не се събират никакви информации, позволяващи идентифицирането на Клиента, въпреки че понякога тази информация може да има характер на лични данни, това са данни, които позволява приписването на определено поведение на конкретен потребител.

5.3. Файловете „бисквитки“, използвани в Интернет магазина не са опасни нито за Клиента, нито за компютъра / крайното устройство, използвано от Клиента, затова препоръчваме да не изключвате тяхното обслужване в браузъра. В Интернет магазина се използват два вида файлове „бисквитки“: „сесийни“, които остават записани на компютъра или мобилното устройство на Клиента до момента на излизане от интернет сайта или изключване на програмата (интернет браузъра) и „постоянни“, които остават на устройството на Клиента за време, определено в параметрите на файловете „бисквитки“ или до момента, в който бъдат ръчно изтрити в интернет браузъра.

5.4 Политики за съхранение на лични данни на трети страни, които използват лични данни от multismile.eu
PayPal
https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full
Speedy
https://www.speedy.bg/bg/terms-and-conditions
Facebook:
https://www.facebook.com/policies/cookies/
Recart
https://recart.com
Google Analytics:
https://policies.google.com/technologies/cookies
GetSiteControl
https://getsitecontrol.com/privacy/
Zotabox:
http://info.zotabox.com/privacy-policy/

Файловете „бисквитки“ (cookies) използвани в Интернет магазина:


5.5. Клиентът може да промени начина на използването на „бисквитки“ от браузъра, включително да блокира или изтрие тези, които идват от Интернет магазина (и от други интернет сайтове). За тази цел трябва да промени настройките на браузъра си. Начинът за изтриване е различен в зависимост от използвания интернет браузър или Приложение. Информацията за начина за премахване на „бисквитките“ трябва да се намира в рубриката „Помощ“ на избрания уеб браузър.

5.6. За повече информация относно бисквитките, използвани от Google Analytics – онлайн инструмент, използван от Онлайн магазина за анализ на статистиките на сайтовете (като например демографски доклади), намиращи се в Политиката за поверителност на Google Analytics.

5.7. Например за браузър „Internet Explorer“ файловете „бисквитки“ могат да бъдат променяни от Инструменти (Tools) -> Интернет опции (Internet Options) -> Поверителност (Privacy); в търсачката Mozilla Firefox: Инструменти (Tools) -> Опции (Options) -> Поверителност (Privacy); докато в търсачката Google Chrome: Настройки (Settings) -> Разширени настройки (Show Advanced Settings) -> Поверителност (Privacy) -> Настройки за съдържание -> файлове „Бисквитки“ (Cookies). Начините за достъп могат да се различават в зависимост от използваната версия на търсачката.

5.8. Подробности за управлението на файловете „бисквитки“ при мобилните телефони или други мобилни устройства могат да се открият в упътването / инструкцията за ползване на даден телефон или мобилно устройство.

5.9. Ограничаването на употребата на „бисквитки“ в дадено устройство, прави невъзможно или значително затруднява правилното използване на Интернет магазина, например свързано е с невъзможност за поддържане на потребителската сесия след влизане в Профила.

6. КОНТАКТ С АДМИНИСТРАТОРА

6.1. Клиентът по всяко време има възможност за директен контакт с Администратора чрез изпращане на съответното съобщение по пощата или на електронния адрес на Администратора, подаден в началото на Политиката, или като се свърже по телефона, също посочен в началото на Политиката.

6.2. Администраторът съхранява кореспонденцията с Клиента за статистически цели, както и за възможно най – бързо и качествено отреагиране на появили се запитвания, за разглеждане на рекламации и за вземане на решения по обаждания, свързани с евентуална административна намеса в указан Профил.

6.3. Когато Клиентът се свързва с нас за предприемане на определени действия (напр. подаване на рекламация), чрез формуляра, Администраторът може отново да се свърже с Клиента за предоставяне на данни, включително и лични, напр.; име и фамилия, имейл адрес, и др., с цел да се потвърди самоличността на Клиента и да получим възможност за обратен контакт по дадения случай. Споменатото по-горе се отнася за същите данни, в това число и лични, които преди това са били предоставени от Клиента, и за обработката на които Клиентът е дал съгласието си. Посочването на тези данни не е задължително, но може да е наложително за предприемането на действия или получаването на информация, от интерес за Клиента.

7. ЗАЩИТА

7.1. Администраторът използва технически и организационни средства, гарантиращи защитата на обработваните Лични данни, съобразена с риска и категорията на данните, подлежащи на защита, а по – конкретно защитава данните от предоставянето им на неупълномощени лица, от вземането им от неправоимащи лица, от обработката им в нарушение на действащите разпоредби или от промяна, загуба, увреждане или унищожаване.

7.2. Администраторът съответно предоставя следните технически средства, предотвратяващи придобиването и видоизменянето от неупълномощени лица на Личните данни, изпратени по електронен път:

a. Защита на базата данни от неразрешен достъп.

б. Сертификат SSL (Secure Socket Layer) за сайта на Интернет магазина, в който се подават данните на Клиентите.

в. Криптиране на данните, които служат за идентифициране на Клиента.

г. Достъп до Профил, единствено след вписване на индивидуалното потребителското име и парола.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

8.1. Интернет магазина може да съдържа препратки към други сайтове. Администраторът призовава след преминаването към други сайтове, да се запознаете с политиката за поверителност, действаща там. Настоящата политика за поверителност се отнася единствено за този Интернет магазин.

8.2. Администраторът си запазва правото за промяна в бъдеще на Политиката – това може да се случи, между другото, при следните важни причини:

a. промяна на действащите разпоредби, конкретно в областта на защита на личните данни, телекомуникационното право, на услугите предоставяни по електронен път и регулиращи правата на потребителите, които оказват влияние върху нашите права и задължения или правата и задълженията на Клиента;

б. развитие на функционалността или на Електронните услуги, продиктувано от напредък в интернет технологиите, в това число внедряване на нови технологични или технически решения, оказващи влияние в сферата на Политика.

8.3. Администраторът, при всеки случай, ще публикува в границите на сайта на Интернет магазина информация за промените в Политиката. Заедно с всяка промяна, новата версия на Политиката ще се публикува с нова дата.

8.4. В случай на съмнения или противоречие между Политиката и дадените от Клиента съгласия, независимо от клаузите на Политиката, винаги основание за предприемането и дефиниране на определени действия от наша страна, са доброволно дадените от Клиента съгласия или разпоредбите на закона. Настоящият документ е от общ характер, предимно информационен (не е договор или регламент).

8.5. Настоящата версия на Политиката влиза в сила от дата 02.08.2018 r.